Kącik rodzica

"Ulubiona książeczka starszaka"

W roku szkolnym 2017/2018 prosimy, aby starszaki przynosiły do przedszkola jedną! ulubioną książkę tylko raz w tygodniu  (środę). Przyniesione książki przez dzieci zostaną przeczytane podczas poobiedniego odpoczynku. Czytanie dzieciom rozwija wyobraźnię oraz zainteresowania czytelnicze, a także kształtuje umiejętność słuchania tekstu czytanego.

"Ulubiona zabawka"

Prosimy aby dzieci przynosiły do przedszkola jedną! swoją zabawkę tylko raz w tygodniu  (piątek). Prosimy również by dzieci nie przynosiły pistoletów, mieczy itp. ani też zabawek wieloelementowych jak puzzle czy klocki. Prosimy, by zabawki te były bezpieczne i niezbyt kosztowne. Za przyniesione do przedszkola zabawki odpowiedzialność ponoszą rodzice – mamy tutaj na myśli sytuację, gdy zabawka zostanie niechcący uszkodzona. Prosimy również, aby zachęcić w domu dzieci do dzielenia się swoją zabawką z rówieśnikami.

 "Na zdrowie"

Prosimy nie przyprowadzać dzieci zakaźnie chorych, z gorączką lub przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne. Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne. W nagłych przypadkach przedszkole zapewnia natychmiastową pomoc przedmedyczną, nauczyciel wzywa pogotowie, z równoczesnym zawiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów. Przedszkole nie zatrudnia pielęgniarki i lekarza. Leczenie i udzielenie pomocy lekarskiej odbywa się w obecności rodzica. W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

"Zajęcia dodatkowe"

Rozpoczynamy zajęcia dodatkowe:

  • j.angielski w każdą środę od 12:30 do 13:00,
  • rytmika w każdy czwartek od 12:30 do 13:00,
  • religia w każdy poniedziałek od 12:30-13:10.

"Kącik rodzica"

Zapraszamy Rodziców także do bieżącego czytania informacji umieszczanych w kąciku informacyjnym.