Kącik rodzica

"Ulubiona książeczka "

W roku szkolnym 2018/2019 prosimy, aby dzieci przynosiły do przedszkola jedną! ulubioną książkę tylko raz w tygodniu  (środę). Przyniesione książki przez dzieci zostaną przeczytane podczas poobiedniego odpoczynku. Czytanie dzieciom rozwija wyobraźnię oraz zainteresowania czytelnicze, a także kształtuje umiejętność słuchania tekstu czytanego.

"Ulubiona zabawka"

Prosimy aby dzieci przynosiły do przedszkola jedną! swoją zabawkę tylko raz w tygodniu  (piątek). Prosimy również by dzieci nie przynosiły pistoletów, mieczy itp. ani też zabawek wieloelementowych jak puzzle czy klocki. Prosimy, by zabawki te były bezpieczne i niezbyt kosztowne. Za przyniesione do przedszkola zabawki odpowiedzialność ponoszą rodzice – mamy tutaj na myśli sytuację, gdy zabawka zostanie niechcący uszkodzona. Prosimy również, aby zachęcić w domu dzieci do dzielenia się swoją zabawką z rówieśnikami.

 "Na zdrowie"

Prosimy nie przyprowadzać dzieci zakaźnie chorych, z gorączką lub przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne. Jeżeli dziecko źle się poczuje natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego prosimy aby numery Waszych telefonów którymi dysponujemy były stale aktualne. W nagłych przypadkach przedszkole zapewnia natychmiastową pomoc przedmedyczną, nauczyciel wzywa pogotowie, z równoczesnym zawiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów. Przedszkole nie zatrudnia pielęgniarki i lekarza. Leczenie i udzielenie pomocy lekarskiej odbywa się w obecności rodzica. W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

"Zajęcia dodatkowe"

Rozpoczynamy zajęcia dodatkowe:

  • j.angielski w każdy piątek od 11:30 do 12:00 (gr. maluchów),
  • j.angielski w każdy poniedziałek od 11:00 do 11:30 (gr. starszaków),
  • religia w każdy czwartek od 9:30-10:00 (gr. starszaków),
  • religia w każdy czwartek od 10:00-10:30 (gr. maluchów),
  • gimnastyka korekcyjna w każdy wtorek od 10:00-10:30 ( gr. 5- 6 latków),
  • gimnastyka korekcyjna w każdy wtorek od 10:30- 11:00 (gr. 3- 4 latków),
  • rytmika w każdą środę od 10:00- 10:30 (gr. maluchów),
  • rytmika w każdą środę od 10:30- 11:00 (gr. starszaków).

"Kącik rodzica"

Zapraszamy Rodziców także do bieżącego czytania informacji umieszczanych w kąciku informacyjnym.