Przedszkolaki zwiedzają Europę

W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowany jest roczny plan o tematyce "Mali Europejczycy poznawają świat". Przedszkolaki poznawają różne państwa m in. Francję, Włochy, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Belgię. Dzieci poznawają symbole narodowe, najciekawsze zabtyki, obiekty i  tradycyjne potrawy danych krajów. Słuchają hymnów oraz  tańczą  charakterystyczne tańce wybranych państw. Przedszkolaki kształtują postawy otwarte, tolerancyjne, nastawione na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów. Dzieci rozwijają również zainteresowanie innymi zakątkami świata.

Galeria: 

GRECJA
GRECJA
FRANCJA
SZWECJA
FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ
WŁOCHY
HISZPANIA
HISZPANIA
WIELKA BRYTANIA
WŁOCHY
WŁOCHY
BELGIA
HOLANDIA