Zabawy na placu zabaw

Przedszkolaki wiedzą jak bezpieczne bawić się z róweśnkami na placu zabaw.

Galeria: